Siła więzi matki z dzieckiem 25.03.2023

Siła więzi matki z dzieckiem 25.03.2023

Fundamentem prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka jest jego dobra relacja z matką. Dziecko uważnie ją obserwuje, uczy się od niej i naśladuje ją. Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi, czy potrafimy ich słuchać? Czy przekazujemy im dobre wzorce? Czy dajemy im bezpieczną przestrzeń do budowania relacji z innymi?

Zapraszamy na kolejne warsztaty Akademii Lagom, podczas których podejmiemy temat relacji matka – dziecko. Szczegóły podamy wkrótce.