Akademia Lagom

Akademia Lagom jest platformą spotkań, wymiany doświadczeń, warsztatów z dziedziny psychologii pozytywnej, medycyny naturalnej oraz biopsychosomatyki. 

Misją Akademii Lagom jest inspirowanie do realnych zmian i prowadzenie jej słuchaczy w kierunku życiowej równowagi, uważności, życia w zgodzie z naturą.

Wydarzenia Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz wydarzenia, które są za nami.

Najczęściej organizujemy kameralne spotkania połączone z warsztatami, a liczbę miejsc dostosowujemy do tematyki wydarzenia. Gościmy ekspertów z różnych dziedzin i dbamy o to, by czas na spotkaniach płynął w rytmie LAGOM.